Edycja 2019

Michał Buczko:
Budowa idealnego zespołu - retrospektywa

Kamila Gawrońska:
Behavior-Driven Disaster

Karol Gierszewski:
Zwinny jak agile tester

Jarosław Hryszko:
Uczenie maszynowe w testach penetracyjnych

Karol Kidawa:
Jak rekrutować na stanowisko testera

Jakub Rosiński:
Najpierw myśl potem automatyzuj

Radosław Smilgin:
Edukacja testerska dziś

Katarzyna Zatorska-Radlińska:
Cykl życia testera