Radek Smilgin

Prezentacja: Edukacja testerska dzisiaj

Edukacja jest projektem skrojonym na potrzeby pojedynczego testera, wytwarzanego produktu oraz całych organizacji. Szkolenia, samodzielna nauka i inne formy uczenia się mają dzisiaj wiele celów. Mogą być nimi wejście do IT, rozwój, ale również motywacja.

Podczas prezentacji zostanie przeprowadzona analiza tego, jak dziś wygląda edukacja i czym kierujemy się podczas wyboru jej kanałów. Wielowymiarowa macierz elementów, jakie należy wziąć pod uwagę zostanie uproszczona i zredukowana do jednego prostego pytania: Czy dzięki tej edukacji uzyskam korzyść? Dokonywanie wyboru właściwej edukacji na współczesnym rynku zostanie skonfrontowane z ofertą poszczególnych firm.

Wśród poruszonych tematów znajdą się:

 • różne formy edukacji i ich postrzeganie przez pracowników i pracodawców (m.in. uczenie się zdalne i internetowe),
 • zalety i wady certyfikacji i ich przydatność w pozyskiwaniu (lepszej) pracy,
 • praktykowanie testowania.

Autor przedstawi również swoją perspektywę na ukierunkowanie uczenia się w zależności od kierunku rozwoju:

 • nauka testowania eksploracyjnego jako przeciwwaga dla formalnego testowania,
 • uczenie się automatyzacji testowania,
 • edukacja dla kierowników testów.

Celem wykładu jest pomoc w wyborze właściwego kierunku edukacji oraz dopasowanie go do zdefiniowanego celu.

Bio

Twórca testerzy.pl, ekspert w obszarze testowania i zapewnienia jakości oprogramowania, przedsiębiorca i trener.

W swojej pracy łączy dwie testerskie szkoły – testowanie formalne i eksploracyjne. Jest pomysłodawcą i organizatorem Mistrzostw w Testowaniu Oprogramowania – TestingCup. Jest akredytowanym trenerem ISTQB oraz członkiem grupy przygotowującej nową wersję ISTQB Foundation Level Syllabus.

Autor książki dla początkujących testerów „Zawód Tester” oraz rozdziału dotyczącego eksploracji w dobrzej przyjętej „Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadku.”. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się w Internecie na portalu testerzy.pl oraz na wielu otwartych i zamkniętych wykładach w kraju i za granicą.

 • edukacja
 • formy uczenia się
 • rola certyfikacji
 • testowanie eksploracyjne
 • edukacja dla Test Managera