8.30 -
9.00 -
9.15 -
9.20 -
9.55 -
10.00 -
10.40 -
11.00 -
11.15 -
11.35 -
11.45 -
11.50 -
12.30 -
13.00 -
13.30 -
14.00 -
14.05 -
14.35 -
14.40 -
15.15 -
15.30 -
15.40 -
16.00 -
16.05 -
16.10 -
16.50 -
16.55 -
17.20 -
17.25 -
TRACK 2
Sala AB
(budynek C, poziom 0)
Rejestracja
8.30 - 9.00 ( 30 min )
Powitanie uczestników
9.00 - 9.15 ( 15 min )
9.15 - 9.20 ( 5 min )
Przerwa kawowa
11.15 - 11.35 ( 20 min )
Obiad
13.00 - 14.00 ( 60 min )
Przerwa kawowa
15.40 - 16.00 ( 20 min )
17.20 - 17.25 ( 5 min )
Zakończenie konferencji
17.25 - 17.35 ( 10 min )
TRACK 3
Sala C
(budynek C, poziom 0)
Rejestracja
8.30 - 9.00 ( 30 min )
Powitanie uczestników
9.00 - 9.15 ( 15 min )
9.15 - 9.20 ( 5 min )
Przerwa kawowa
11.15 - 11.35 ( 20 min )
Obiad
13.00 - 14.00 ( 60 min )
Przerwa kawowa
15.40 - 16.00 ( 20 min )
17.20 - 17.25 ( 5 min )
Zakończenie konferencji
17.25 - 17.35 ( 10 min )
TRACK 5
Sala 002
(budynek B, poziom 0)
Rejestracja
8.30 - 9.00 ( 30 min )
Powitanie uczestników
9.00 - 9.15 ( 15 min )
9.15 - 9.20 ( 5 min )
Przerwa kawowa
11.15 - 11.35 ( 20 min )
Obiad
13.00 - 14.00 ( 60 min )
Przerwa kawowa
15.40 - 16.00 ( 20 min )
16.00 - 17.20 ( 80 min )
17.20 - 17.25 ( 5 min )
Zakończenie konferencji
17.25 - 17.35 ( 10 min )
TRACK 6
Sala 010
(budynek B, poziom 0)
Rejestracja
8.30 - 9.00 ( 30 min )
Powitanie uczestników
9.00 - 9.15 ( 15 min )
9.15 - 9.20 ( 5 min )
Przerwa kawowa
11.15 - 11.35 ( 20 min )
Obiad
13.00 - 14.00 ( 60 min )
Przerwa kawowa
15.40 - 16.00 ( 20 min )
17.20 - 17.25 ( 5 min )
Zakończenie konferencji
17.25 - 17.35 ( 10 min )